REGISTRATION.
To register for any course, please contact us at contact@csrehabinstitute.com (with specific course name, date, and location) and/or pay ONLY a DEPOSIT for a specific course! You can make payment via PayPal using our email address: contact@csrehabinstitute.com. Payment confirmation will come from: C_S_Rehab_1.
Or transfer money to our bank account at Bank of America.

Only for Domestic Transfers (USA only) use the following:
Domestic Routing Number: 063100277,
Bank Account Number: 898102902700.

Only for International Transfers (outside USA) use the following:
SWIFT CODE for USA currency: BOFAUS3N.
Address: Bank of America,
222 Broadway, New York, NY, 10038.
Bank International Routing Number: 026009593.
Bank Account Number: 898102902700.

We will contact you within 5 business days by Email to confirm deposit. When the minimum course registrations have been reached, we will immediately confirm course dates and request full payment. This way, everyone can be confident, several weeks ahead that the course will be held on the dates and city announced.

TUITION DEPOSITS:
International Courses $ 75. USD US courses $ 50. USD

The balance of the tuition will be due within 5 business days after receiving confirming course Email. If no payment received within 5 days, and the course is full, we may offer your seat to somebody from a ‘waiting list’, we will return your deposit, minus 15% for processing. You may also lose your entire deposit, please look below at cancellation policy.

For INTERNATIONAL courses, we must reach the minimum course participants 30 days before the first day of the course.
For US courses, we must reach the minimum course participants 21 days before the first day of the course.

NOTE:
We will NOT refund any money for travel or lodging arrangements, or any other expenses. Please wait until you get the email Course Confirmation before making any non-refundable commitments.

CANCELLATION:
INTERNATIONAL COURSES, if you cancel MORE than 30 days before the first day of the course, the cancellation fee is 15%. NO REIMBURSMENT WILL BE ISSUED ON 30TH DAY OR AFTER.
DOMESTIC COURSES 15% FEE UP TO 21 DAYS BEFORE COURSE, NO REIMBURSMENT AFTER.

WEATHER, accidents, or other extreme events we cannot control:
we will do everything in our power to hold a Confirmed Course. If a calamity happens, we will be contacting all registered students as soon as we can, by any contact method we have available. Alternate dates, credit for another course or location, or refunds will be arranged on a case-by-case basis. We always hope this will never be necessary.

REJESTRACJA.
Aby zarejestrować się na dowolny kurs, skontaktuj się z nami pod adresem contact@csrehabinstitute.com (z konkretną nazwą, datą i lokalizacją kursu) i / lub zapłać TYLKO DEPOZYT ​​za konkretny kurs!

Opłatę możesz uiścić używając PayPal na nasz adres mailowy: contact@csrehabinstitute.com, potwierdzenie dostaniesz od C_S_Rehab_1.

Możesz również użyć nasze konto bankowe w USA:
Bank Of America, SWIFT CODE dla wpłaty w $ USA: BOFAUS3N.
Adres: Bank of America, 222 Broadway, New York, NY, 10038.
Bank Routing: 026009593.
Numer konta bankowego: 898102902700.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 5 dni roboczych pocztą elektroniczną w celu potwierdzenia wpłaty. Po osiągnięciu minimalnej liczby rejestracji na kurs, natychmiast potwierdzimy daty kursu i poprosimy o pełną płatność. W ten sposób każdy może być pewny kilka tygodni przed terminem, że kurs odbędzie się w wyznaczonych dniach i lokalizacji.

DEPOZYT:
Kursy międzynarodowe $75 USD. Kursy w USA $50 USD

Saldo czesne będzie należne w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem kursu. Jeśli nie otrzymamy żadnej płatności w ciągu 5 dni, a kurs jest pełny, możemy zaoferować Twoje miejsce dla kogoś z „listy oczekujących”, zwrócimy depozyt, minus 15% kosztów manipulacyjnych. Uwaga, możesz także stracić cały depozyt, zapoznaj się z procedurą anulowania.

W przypadku kursów MIĘDZYNARODOWYCH (poza USA) musimy zebrać minimalną liczbę uczestników kursu 30 dni przed pierwszym dniem kursu.
W przypadku kursów w USA musimy zebrać minimalną liczbę uczestników kursu 21 dni przed pierwszym dniem kursu.

UWAGA:
Nie zwracamy pieniędzy za podróż, zakwaterowanie ani żadne inne wydatki. Poczekaj, aż otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem kursu, zanim podejmiesz jakiekolwiek bezzwrotne zobowiązania.

ANULOWANIE:
KURSY MIĘDZYNARODOWE (poza USA), jeśli anulujesz ponad 30 dni przed pierwszym dniem kursu (USA 21 dni), opłata manipulacyjna wynosi 15%. Od 30 dnia przed kursem zaliczka jest bezzwrotna (USA 21 dni).

Pogoda, wypadki lub inne ekstremalne zdarzenia, których nie możemy kontrolować. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać potwierdzony kurs. Jeśli dojdzie do nieszczęścia i będzie potrzeba anulowania kursu, skontaktujemy się ze wszystkimi zarejestrowanymi studentami tak szybko, jak to możliwe, za pomocą dowolnej dostępnej metody kontaktu. Alternatywne terminy, kredyt na inny kurs lub lokalizację lub zwroty będą ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Mamy jednak nadzieję, że to nigdy nie będzie konieczne.